Great spotted woodpecker


Great spotted woodpecker a video by Isoscelez on Flickr.

Lyhyt video Käpytikasta. Sony Nex-5n ja Nikkor AF-S 300mm f/4